Koruyucu HekimlikKoruyucu Hekimlik


Küçük dostlarımızın yaşamları boyunca sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için, kliniğimizde etkin bir aşılama ve paraziter mücadele programı uygulanmaktadır. Tüm aşı randevuları bilgisayar kayıt sisteminde tutularak hasta sahiplerine zamanında hatırlatmaları yapılmaktadır.